mmz-logo1

Ulica Mirana Jarca 3

8340 Črnomelj

www.muzej-crnomelj.si

info@muzej-crnomelj.si

Tel.: 07 620 08 97

Mob.: 040 683 502

Faks: 07 620  08 98

Delovni čas

Ponedeljek: zaprto
Torek: 12:00-16:00
Sreda: 12:00-16:00
Četrtek: 12:00-18:00
Petek: 12:00-16:00
Sobota: 11:00-15:00

2 Gabric - Kultura odpornistva

Aleš Gabrič (roj. 1963, Ljubljana) je doktor zgodovinskih znanosti zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino in predavatelj zgodovine slovenske kulture na FDV UL. Ukvarja se z vprašanjem odnosa med politično oblastjo in sferami kulture, znanosti in izobraževanja, zlasti v času med 2. svetovno vojno in po njej. Gabrič je avtor štirih samostojnih monografij, soavtor učbenikov zgodovine za devetletko in gimnazijo ter sodelavec pri izdaji pomembnih del Slovenska novejša zgodovina in Slovenski zgodovinski atlas.

Na predavanju »Bela krajina in kultura uporništva« se bomo ozrli po kritičnem času zaključka druge svetovne vojne, ko so se na svobodnem ozemlju pričele oblikovati temeljne politične institucije in ob njihovem boku tudi temeljne kulturne ustanove. Kulturna komponenta slovenskega narodnoosvobodilnega boja je predstavljala slovensko posebnost že v času ilegalnega dela, zgodnje institucije, ustanovljene ravno v Beli krajini, pa predstavljajo vrh sodelovanja politične in kulturne sfere, ki ji težko najdemo primerjave v evropskih odporniških gibanjih.